สินค้า20บาทจากอี้อู ประเทศจีน (คนไทยรับจากที่นี่ที่เดียว)

          


แหล่งส่ง/โรงงานแหล่งเดียว สำหรับสินค้า20บาท


เป็นแหล่งที่คนไทยมารับกัน ที่เมืองอี้อู ประเทศจีน 
           *ไม่ใช่กวางโจวแบบที่เข้าใจกัน*  

 

 

 

ร้านทุกอย่าง 10,20 บาท คนไทยไปรับของที่ไหนมาขาย ยกตัวอย่างราคาส่งสินค้า10,20บาทจากจีน

ถ่าน2A ราคา 12หยวน(ประมาณ60บาท) มี60อัน

ถ่าน2A ราคา 10.8หยวน (ประมาณ55บาท) มี60อัน

ถ่านนาฬิกา /เครื่องคิดเลข (มีหลายขนาด เช่น เบอร์1,3) ราคาแผงละ 1หยวน (ประมาณ5บาท)

ขนาดเบอร์ 4 ,10,13 ราคาแผงละ 1.5หยวน (ประมาณ7.5บาท)

      (1กล่อง มี 20แผง×50กล่อง)

กาวตราช้าง ราคาเริ่ม 1หยวน

ถุงเป้ลายลิขสิทธิ์สะพายได้ กระดาษกันน้ำ ราคาเริ่ม 0.7 หย