ทัวร์เซินเจิ้น


         ทัวร์แม่ค้าเซินเจิ้น เสินเจิ้น เมืองขายมือถือของจีน แหล่งมือถือที่ใหญ่ของจีน เซินเจิ้นขายของถูก คลองถมรับมาจากที่ไหน เสือป่าขายส่งถูกมากรับมาจากเซินเจิ้น

                            

ลูกค้าสามารถจองตั๋วเครื่องบินเองได้ รวบรวมสายการบินที่เดินทาง
กรุงเทพ-เซินเจิ้น
 
(ออกเดินทางทุกวัน)


 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,600,877