เฟส1 วันที่ 15-19 ตุลาคม 2018 (Hot!! ควรจองตั๋วล่วงหน้า/ใกล้วันราคาอาจสูงขึ้น2เท่า)

 

                                 


                                            
Canton Fair 124th งานกวางโจวเทรดแฟร์
เฟส 1 ช่วงเวลา 15-19 ตุลาคม 2018 (Hot!! ควรจองล่วงหน้า)    3BIZ#   
แพคเกจงานแฟร์ เน้นงานธุรกิจ ลูกค้าสามารถจองตั๋วเครื่องบินเองได้รวบรวมสายการบินที่เดินทาง 

   กรุงเทพ-กวางโจว : ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและวีซ่าจีน 

 

 

    

   

 

 
 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์ดูงานแสดงสินค้า ทัวร์แม่ค้าไปงานแฟร์กวางเจา กวางเจา เทรดแฟร์ เดินทางไปกับมืออาชีพตัวจริงกวางเจาเทรดแฟร์ กวางโจว์แฟร์ จัดขึ้นปีละ 2 ช่วงการเดินทาง ถูกและดีที่สุด

งานกวางเจาแฟร์ กวางโจวเทรดแฟร์ งานแสดงสินค้าที่จีน งานแสดงสินค้ากวางโจว กวางเจาแฟร์ งานแฟร์แสดงสินค้า งานโชว์สินค้าที่จีน งานแฟร์ที่กวางโจว กวางเจาเทรดแฟร์ 2017 ครั้งที่ 121 (Canton Fair or China Import and Export Fair) งานแสดงสินค้า พาคนไทยไปดูงาน กวางเจา เทรดแฟร์ โดยเฉพาะ ไปงานเทรดแฟร์ ไปงานแฟร์ที่กวางเจา ไปงานแฟร์ที่กวางโจว งานแสดงสินค้าที่กวางโจว อยากไปสั่งของที่จีนมาขาย ทัวร์แม่ค้าจีน ทัวร์แม่ค้ากวางโจว งานแฟร์ที่จีน ไปงานแฟร์สั่งอะไรมาขายดี งานแฟร์งานแสดงสินค้า กวางโจวเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์ดูงานแสดงสินค้า กวางเจา ช่วงวันที่เท่าไร เทรดแฟร์ ถูกและดีที่สุด อยากไปเอง โรงงานที่จีนมาออกบู๊ท โรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จีน โรงงานเครื่องจักรที่จีน โรงงานผลิตที่จีน โรงงานวัสดุก่อสร้างฮาร์ดแวร์ที่จีน โรงงานตกแต่งที่จีน โรงงานมอเตอร์ไซค์ที่จีน โรงงานจักรยานไฟฟ้าที่จีน โรงงานคอมพิวเตอร์ที่จีน โรงงานยางรถยนต์ที่จีน โรงงานกล้องที่จีน โรงงานผลิตจอภาพที่จีน โรงงานเครื่องจักรใหญ่ที่จีน โรงงานผลิต งานแฟร์กวางโจวครั้งที่122 เน้นไปดูสินค้ามาขาย กวางโจวแฟร์122 งานแฟร์กวางเจาพาไปสั่งของที่โรงงาน งานแฟร์พาไปดูสินค้ามาขายจากโรงงาน เครื่องมือช่างที่จีน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ