3BIZ# แพคเกจกวางโจวเทรดแฟร์ 2018 #เลือกวันเดินทางเองได้                                                 
 
 
 
 
มาแล้ว Canton Fair 124th งานแฟร์ที่ทำให้คนเป็นเจ้าของธุรกิจมาแล้วมากมาย 

เป็นงานรวบรวมสินค้าใหม่ๆ ล้ำๆ ไว้ที่นี่งานเดียว
 
3 เฟสแบ่งตามประเภทสินค้า ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2018 
 
 

 
3BIZ# แพคเกจนี้ คุ้มมาก !! สำหรับคนที่เจาะลึกกับโรงงาน
 
 2 วัน คุ้มสุดๆกับ "ล่ามส่วนตัว" พาเจาะลึกสอบถาม กับ นวัตกรรมใหม่ๆกับโรงงานในจีน 

#บริการด้วยล่ามธุรกิจแบบส่วนตัว (จีน-ไทย) + ชิ้ปปิ้งจีนไทย !!  

#งานเดียวที่ต้องเก็บ Contact โรงงานจากทั่วประเทศจีนได้เยอะที่สุด !! 

 
 --------------------------------------------------------------

 สำหรับลูกค้าโปรแกรม 3BIZ#  ลูกค้าสามารถจองตั๋วเครื่องบินเองได้ 

รวบรวมสายการบินที่เดินทาง กรุงเทพ-กวางโจว