Promotion ไพรเวท เมืองอี้อูกับล่ามส่วนตัว เปิดรอบพิเศษ !! อี้อูแบบไพรเวทกรุ๊ป #ตามไฟล์ทที่กำหนด
 
แพคเกจ 3 วัน 2 คืน เดินตลาด 3 วันกับล่ามส่วนตัว 

ช่วงเวลา : 17 18 19 กันยา ท่านละ 21,800 บาทเท่านั้น !!