กวางโจวแฟร์ - รวมโรงงาน


        
รายละเอียดข้อมูล
ประเภท : งานเทรดแฟร์
เมือง : กวางโจว
สายการบิน :  สามารถจองตั๋วได้ด้วยตนเอง
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : Phase 1 : 7,880 บาท

 

Phase 2 : 9,880 บาท

Phase 3 : 9,880 บาท

ขนาดกรุ๊ป :  Private
หมายเหตุ ​:  มีบริการแบบล่ามส่วนตัวทุกกรุ๊ป #ไม่เดินเอง #ไม่เดินรวมกับคนอื่น