บริการชิปปิ้งจีน(ผ่านศุลกากร)

                                                               

บริการชิปปิ้งจีน ผ่านศุลกากร

การนำเข้าจากจีนแบบถูกต้อง ถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องในนามลูกค้า

การนำเข้าในนามบริษัท คือ นำเข้าโดยออกเอกสารการนำเข้าในนามลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลและนามบริษัทและสามารถทำได้ทั้งแบบเหมาตู้ FCL (ทางเรือ) หรือ รวมตู้ LCL (ทางรถ) เอกสารและขั้นตอนต่างๆ ทางลูกค้าผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องเป็นผู้เตรียมให้ทางด่านศุลกากร แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือการหาตัวแทนในการจัดการเรื่องการส่งออกและนำเข้า ตรงนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้มากที่สุด เนื่องจากตัวแทนนั้นจะมีประสบการณ์และศักยภาพในการจัดการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีกว่าบวกกับจำนวนตู้ที่นำเข้าในแต่ละวันมีมากกว่าลูกค้าจะทำการดิวในแต่ละตู้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้รวมถึงประหยัดเวลาได้มากกว่า

ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ลูกค้าเตรียมเอกสารหลักของบริษัทให้ครบในรอบแรกเท่านั้น จะครอบคลุมถึงบริการดังนี้

  • จดทะเบียนผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร
  • ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า
  • เปิดรหัสส่งสินค้าเพื่อยืนยันการนำเข้าในนามลูกค้า 

 

วิธีการนำเข้าในนามลูกค้าแบบ BL ช่วยแก้ปัญหานี้ได้

ลูกค้าที่ต้องการบริการนำเข้าในนามลูกค้า(BL) หมายถึง การที่ลูกค้าหรือบริษัทลูกค้าเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารนำเข้าทั้งหมด เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายต่างๆไปใช้ลงบัญชีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานการนำเข้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพากรและศุลกากรได้

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ

1. ใบขนสินค้า

2. ใบกำกับภาษี

3. ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E 

                               

       


 

Form E คือ เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศใน ACFTA โดยที่ประเทศไทยกับประเทศจีนได้มีการตกลงทำสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนไว้ร่วมกัน โดยที่ผู้นำเข้าสินค้าหลายประเทศมักจะขอฟอร์ม E ในการนำเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีนำเข้าซึ่งบางรายการอาจลดลงเหลือ0% คือไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

 

สำคัญมาก : รายละเอียดของเอกสารในการนำเข้าส่งออกทั้งหมด ควรตรงกันทุกตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็น Bill of Loading , Commercial Invoice , Packing List , ที่อยู่ ผู้นำเข้า-ส่งออก , ลำดับของสินค้า , เครื่องหมายและเลขที่บนหีบห่อ , จำนวนของสินค้า , และชนิดของสินค้า รวมไปถึงรหัสพิกัดสินค้า (HS Code), ถิ่นกำเนิดสินค้า, น้ำหนักรวม (Gross Weight), เลขที่และวันที่ของ Invoice ทุกอย่างที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นข้อมูลถูกต้อง 100% ทุกประการ 

ถ้าข้อมูลใน Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารที่ได้ยื่นประกอบควบคู่กัน ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ Form E และไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรของสินค้านำเข้าได้

ดังนั้นลูกค้าควรหาบริษัทนำเข้าที่มีประสบการณ์ในการออกเอกสารเหล่านี้และลูกค้าควรทำการตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเองทุกครั้ง

 


 วิธีเหมาตู้คอนเทนเนอร์ในนามบริษัทจากจีนทำยังไงและมีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง?

ในนามบริษัท
 
     1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน

     2. บัตรประชาชนตัวจริงผู้มีอำนาจลงนาม

     3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม+ตราประทับบริษัท

     4. ทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

ค่าใช้จ่ายหลักในการนำเข้าในนามลูกค้า (BL)

1. ค่าขนส่งจีน-ไทย (ทางรถ)

2. ค่าฟอร์มอี (Form E) 1,500 บาท

3. ค่าภาษีนำเข้า และ ค่าภาษีอื่นๆ(ถ้ามี)

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าVAT) 

5. ค่าบริการชิปปิ้งและค่าดำเนินการเอกสารอื่นๆ

 

 

 

 

>> อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูล <<

ทักแชทคุยกันก่อนได้ที่ 

 

Visitors: 1,614,202